5. Harpagańska Dycha - Najważniejsze informacje w pigułce

Redakcja, 2018-01-19, 10:33
Przedstawiamy Państwu garść najistotniejszych informacji dotyczących 5 Harpagańskiej Dychy
5. Harpagańska Dycha - Najważniejsze informacje w pigułce

ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec,
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,
 3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Sosnowcu.

 

TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZACJA

 1. Termin to: 25 marca 2018 r. (niedziela).
 2. Dystans biegu 10 km, atest PZLA.
 3. Start biegu odbędzie się o godz. 11:00 z alei Mireckiego w Sosnowcu.
 4. Dystans marszu Nordic Walking 6 km.
 5. Start marszu odbędzie się o godz. 11:10 z alei Mireckiego w Sosnowcu.
 6. Meta biegu i marszu Nordic Walking: stadion MOS Sosnowiec al. Mireckiego 4.
 7. Limit czasu biegu i Nordic Walking 90 minut, powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.

 

BIURO ZAWODÓW czynne:

- sobota  24 marca 2018r  w godz. 16.00 – 20.00
- niedziela  25 marca 2018r  w godz.   8.00 – 10.00

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY W DNIU ZAWODÓW:

godz. 8:00 - otwarcie biura zawodów,
godz. 10:00 - zamknięcie biura zawodów,
godz. 10:50 - powitanie zawodników na linii startu,
godz. 11:00 - start biegu,
godz. 11.10 - start marszu Nordic Walking,
godz. 13:00 - wręczenie nagród zwycięzcom Biegu oraz marszu Nordic Walking w poszczególnych kategoriach wiekowych, godz. 15:30 - zamknięcie zawodów,

 

ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie ELEKTRONICZNEZAPISY.PL -> 
 2. Obowiązujące limity:
  - w biegu - do 890 opłaconych uczestników,
  - w marszu Nordic Walking - do 100 opłaconych uczestników.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej zostanie zakończone 20.03.2018 r. o godz. 23:59 (lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc w biegu lub marszu Nordic Walking w terminie wcześniejszym).
 4. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁYWÓW NA RACHUNEK

 

OPŁATA STARTOWA

Każdy uczestnik biegu dokonuje opłaty startowej (dokonując opłaty przelewem należy pamiętać, że liczy się data księgowania na koncie organizatora, ostatnia aktualizacja księgowania opłat następuje w dzień roboczy o godz. 18.00):

BIEG 10 KM

 • 40 zł od osoby za bieg, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2018 roku do godz. 23:59,
 • 50 zł od osoby za bieg, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2018 roku do godz. 23:59,
 • 80 zł od osoby za bieg, w przypadku uregulowania wpisowego w biurze zawodów w dniu startu (możliwa jedynie gdy limit zawodników biegu nie został wyczerpany).

MARSZ Nordic Walking

 • 30 zł od osoby za marsz Nordic Walking, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2018 roku do godz. 23:59,
 • 40 zł od osoby za marsz Nordic Walking, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2018 roku do godz. 23:59,
 • 60 zł od osoby za marsz Nordic Walking, w przypadku uregulowania wpisowego w biurze zawodów w dniu startu (możliwa jedynie gdy limit zawodników marszu nie został wyczerpany).

 

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej - osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – pod warunkiem przesłania skanu dokumentu na email organizatora).

Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się słowa OPŁACONE przy nazwisku zawodnika na liście startowej.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem odwołania zawodów z winy organizatora.

Przeniesienie opłaty na innego zawodnika będzie możliwe jedynie do 15 Marca 2018 roku po pozytywnym rozpatrzeniu prośby przez organizatora. Decyzja organizatora w tej sprawie jest ostateczna.

 

OPŁATĘ STARTOWĄ należy wnosić na konto bankowe:

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec,
ul. Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec,
nr rachunku: 69 1750 0012 0000 0000 2317 3228

 W tytule przelewu należy wpisać: 

IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA oraz dopisek „BIEG 10 KM” 

lub

IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA oraz dopisek „MARSZ Nordic Walking”

 

KLASYFIKACJE  wg czasu BRUTTO:

Klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn - OPEN

Kategorie wiekowe kobiet:

- K1 16-29 lat,
- K2 30-39 lat,
- K3 40-49 lat
- K4 50-59 lat,
- K5 60 lat i więcej

Kategorie wiekowe mężczyzn:

- M1 16-29 lat,
- M2 30-39 lat,
- M3 40-49 lat
- M4 50-59 lat,
- M5 60 lat i więcej

Nagrody w kategorii OPEN i kategoriach wiekowych nie dublują się.

Kategoria drużynowa (klasyfikację reguluje odrębny regulamin)

NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończył bieg i marsz Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Pierwsze trzy miejsca – klasyfikacja 10 km bieg - w kategorii ogólnej kobiet i mężczyzn zostaną uhonorowane pucharami oraz nagrodami pieniężnymi.
 3. Kategorie wiekowe – bieg 10 km - puchary i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej z grup.
 4. Klasyfikacja drużynowa – 3 najlepsze drużyny - zostaną uhonorowane pucharami.
 5. Pierwsze trzy miejsca – klasyfikacja marsz nordic walking - w kategorii ogólnej kobiet i mężczyzn zostaną uhonorowane pucharami i nagrodami rzeczowymi.
 6. Kategorie wiekowe – marsz nordic walking - puchary i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej z grup.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

 

SZATNIE I DEPOZYT

 1. Organizator zapewnia szatnie i depozyt.
 2. Szatnie i depozyt na miejscu zawodów – stadion lekkoatletyczny przy Al. Mireckiego 4

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg i marsz Nordic Walking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Pisemne protesty przyjmuje biuro zawodów w terminie do 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników biegu i marszu Nordic Walking, po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu i marszu Nordic Walking na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
 4. Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu i marszu na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
 6. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 7. Uczestnik biegu i marszu Nordic Walking, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.

Trasa biegu 10km:

 

Trasa marszu Nordic Walking:

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

DO ZOBACZENIA NA STARCIE !!!
STOWARZYSZENIE HARPAGAN SOSNOWIEC
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Sosnowcu

Kontakt do organizatora:

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec
email: dycha@harpagansosnowiec.pl
Prezes - Anna Pałuszna 501-412-663

Powiązane informacje

3. Sosnowiecki Bieg Policz się z Cukrzycą
3. Sosnowiecki Bieg Policz się z Cukrzycą. Tradycyjnie jak co roku Harpagan Sosnowiec jest organizatorem Biegu "Policz się z... [więcej]
Trasa biegu 2. Harpagańska Dycha [aktualizacja]
Trasa biegu 2. Harpagańska Dycha [aktualizacja]. Odkrywamy przed Wami najważniejszą I NAJBARDZIEJ WYCZEKIWANĄ kartę 2. Harpagańskiej Dychy w... [więcej]

7 Harpagańska Dycha - 22 marca 2020

Organizatorzy

Sponsorzy

Patronat medialny