Spotykamy się na Stawikach, w pobliżu kas, w każdy wtorek o 19:00 godzinie.
Tutaj nas szukajcie.