Spotykamy się na Stawikach, w pobliżu kas, w każdy wtorek o 19:00 godzinie.
Tutaj nas szukajcie.

Mariusz

Prezes Stowarzyszenia

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Członkowie