3 Harpagańska Dycha /FAQ - informator dla uczestników/

Harpagan Sosnowiec, 2015-12-21, 10:28

 

3 Harpagańska Dycha /FAQ - informator dla uczestników/

PRZED BIEGIEMBiuro zawodów

czynne w sobotę 2 kwietnia 2016 r. - w godz. 16.00 - 19.00

w niedzielę 3 kwietnia 2016 roku - w godz. 8.00 - 10.30

Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku MOS-u przy Alei Mireckiego.

Zapisy w Biurze Zawodów

Zapisy będą prowadzone pod warunkiem, że będą wolne miejsca.
Opłata startowa w wysokości 80zł (bieg 10 km) i 60 zł (marsz NW 6 km) – w przypadku uregulowania wpisowego w biurze zawodów w dniu startu (możliwa jedynie gdy limit zawodników biegu nie został wyczerpany)
Opłatę będzie można uiścić przy stanowisku ZAPISANI/NIEOPŁACENI;

 

Odbiór pakietów startowych

Pakiety startowe będą wydawane w Biurze Zawodów: al. Mireckiego 4, Sosnowiec

Zaleca się odbiór pakietów jak najwcześniej.

Aby odebrać pakiet startowy należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;

 

Zaświadczenie lekarskie

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu i marszu Nordic Walking zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów w dniu startu w godz. od 8:00 do 10:30. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat). 4. Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne

W DNIU BIEGU

Parkingi

na ulicach osiedla, dyskontów Kaufland/Netto w pobliżu.

Start

03.04.2016 roku z Alei Mireckiego w Sosnowcu, godzina 11:00.

TRASA

Komunikacja

Polecamy dojazd na start komunikacją miejską.

Szatnie/Depozyt

Szatnie z prysznicami oraz depozyt będą znajdowały się na terenie kompleksu sportowego przy Al. Mireckiego.

Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki z numerami startowymi do depozytu do godziny 10.50.

Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego do godziny 14.30 .

Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Za rzeczy nie oddane do depozytu oraz za ubrania pozostawione w strefie startu organizator nie odpowiada.

 

Toalety na mecie.

 

Pomiar czasu

Każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym chip elektroniczny odpowiedzialny za pomiar czasu. Aby czas został prawidłowo zmierzony chip należy przyczepić do buta. Czas mierzony każdemu zawodnikowi to tzw. czas netto. Mierzenie czasu biegu rozpoczyna się dopiero w momencie przekroczenia przez  zawodnika linii startu, a zakończenie pomiaru w momencie przebiegnięcia linii mety.

 

Punkty odświeżania

Będzie wyposażony w wodę.

Punkt odświeżania będzie znajdował się w okolicy 5 kilometra.

 

 

PO BIEGU

 

Wyniki zostaną zamieszczone na stronach 

www.harpagansosnowiec.pl oraz www.ststiming.pl.

 

Strefa odżywiania na mecie

Wszyscy uczestnicy Harpagańskiej Dychy mogą skorzystać po biegu z zimnych napojów: woda

 

Strefa odświeżania

Szatnie, prysznice oraz depozyt będą zlokalizowane w okolicy biura zawodów.

Powiązane informacje

5. Harpagańska Dycha - Najważniejsze informacje w pigułce
5. Harpagańska Dycha - Najważniejsze informacje w pigułce. Przedstawiamy Państwu garść najistotniejszych informacji dotyczących 5 Harpagańskiej Dychy [więcej]
3. Sosnowiecki Bieg Policz się z Cukrzycą
3. Sosnowiecki Bieg Policz się z Cukrzycą. Tradycyjnie jak co roku Harpagan Sosnowiec jest organizatorem Biegu "Policz się z... [więcej]
Trasa biegu 2. Harpagańska Dycha [aktualizacja]
Trasa biegu 2. Harpagańska Dycha [aktualizacja]. Odkrywamy przed Wami najważniejszą I NAJBARDZIEJ WYCZEKIWANĄ kartę 2. Harpagańskiej Dychy w... [więcej]

7 Harpagańska Dycha - 22 marca 2020

Organizatorzy

Sponsorzy

Patronat medialny